Glykemický záchvat: Projevy a první pomoc

glykemický záchvat

Člověk, který trpí diabetem, musí dávat velký pozor na hladinu svého krevního cukru. V krajním případě se totiž může stát, že radikálně klesne, takže může upadnout do hypoglykemického šoku. Víte, jak se máte v takové situaci správně zachovat?

Hypoglykémie je stav, v průběhu kterého dojde k radikálnímu poklesu krevního cukru, který může být pro člověka s diabetem opravdu dost nebezpečný. Tento stav může nastat přebytkem podaného inzulinu, vzácně to platí i pro jiné léky. Zároveň diabetik nemusí po podání inzulinu sníst dostatečné množství potravy. (Většina lidí je zvyklá jíst hned po aplikaci inzulinu, ale může dojít ke zpoždění, kdy je hladina inzulinu v těle příliš vysoká.)

Glykemický záchvat ale může být způsoben i změnou ve stravovacích návycích (třeba kvůli dietě) nebo kvůli vypití velkého množství alkoholu.

Co je to glykemický záchvat?

Hypoglykemický záchvat způsobuje příliš velký propad hladiny krevního cukru. To se může stát i u zdravých lidí, jeho příznaky ale nebývají tak výrazné. Mdloby, které mohou v krajní situaci přijít, navíc nemusí být dlouhé. (Obvykle trvají jen v řádu několika vteřin.)

U diabetika může mít glykemický šok řadu klinických projevů a může to přispět k výraznému zhoršení jeho zdravotního stavu. Průběh tohoto problému bývá většinou dost rychlý. Navíc, lidé v bezprostředním okolí diabetika mohou jeho projevy přičítat opilosti, které se může glykemický šok podobat.

první pomoc při glykemickém záchvatu

Jak se projevuje?

Je důležité, abyste si na sobě a u svého okolí (o kterém víte, že trpí diabetem), všímali varovných příznaků nízké hladiny krevního cukru.

Mezi projevy patří:

  • Třes
  • Nervozita
  • Pocení
  • Zimnice
  • Zmatenost
  • Hlad
  • Nevolnost
  • Rozmazané vidění
  • Noční můry
  • Netrpělivost a podrážděnost

Pokud hladina poklesne ještě víc, může se objevit i ztráta vědomí a křeče.

Co dělat při záchvatu – první pomoc

Při hypoglykémii je důležité jednat velmi rychle. První pomoc může spočívat v tom, že diabetikovi poskytnete sladký nápoj. Dobrým pomocníkem je i hroznový cukr, který by měl mít nemocný neustále někde u sebe. (Třeba v kapse.)

Pokud člověk nespolupracuje, měli byste si dávat na podání sacharidů pozor, protože by se mohl při špatném zacházení udusit. Pokud je situace vážná a najdete Glucagen, měl by se neprodleně aplikovat. (Jde o injekci, která je v oranžové krabičce.) V těžkých případech byste navíc měli okamžitě zavolat rychlou záchrannou službu. Pokud máte strach, že situaci nezvládnete, řiďte se pokyny operátora, který vám poskytne podporu do příjezdu zdravotníků. V případě bezvědomí může přijít na řadu i klasická resuscitace.